logo top

A A A

Na pewnym placu, gdzie słonko świeci

Stoi budynek, w nim pełno dzieci

Słychać tu zawsze wrzawę radosną

Zaczęło pracować dopiero wiosną

Czy jest gdzieś lepsze? – Ja tego nie wiem

Nasze ma adres Słoneczna 7

          

            Przedszkole jest placówką opiekuńczo – dydaktyczno – wychowawczą, zapewniającą dzieciom opiekę, wychowanie oraz uczenie się w przyjaznych warunkach, o które dba wykwalifikowana kadra nauczycieli i innych pracowników placówki.

            Przedszkole znajduje się w cichej, spokojnej okolicy, z dala od miejskiego zgiełku.

            Do dyspozycji dzieci przeznaczone są dwie sale, odpowiednio po jednej dla każdej grupy. Sale wyposażone są zgodnie z europejskimi standardami, niezbędne pomoce dydaktyczne oraz zabawki. Przedszkole posiada też plac zabaw, który jest wyzwaniem dla każdego przedszkolaka.Całość wraz z doświadczonymi opiekunami tworzy dla dziecka wspaniałe warunki oraz niepowtarzalną atmosferę.

Nasza placówka propaguje ideę integracji poprzez:
·    Codzienne relacje dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze swoimi rówieśnikami.
·    Współpracę z rodzicami.
·    Współpracę z instytucjami oświatowymi, placówkami integracyjnymi.
·    Współpracę z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi.
·    Uczestnictwo w różnorodnych wyjazdach, imprezach integracyjnych, konkursach.


Ogromnie ważne jest kształtowanie prawidłowej postawy wobec osób niepełnosprawnych od wczesnego dzieciństwa. Małe dzieci wolne są od uprzedzeń i przesądów, które istnieją w mentalności wielu dorosłych.


Korzyści płynące z integracji:

Dla dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

·     Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczy się przez obserwację swoich rówieśników.
·    Przebywa w naturalnym środowisku (nie jest izolowane).
·    Staje się bardziej komunikatywne. Nawiązuje relacje z rówieśnikami.
·    Dziecko niepełnosprawne ma większą motywację do nauki i stawania się coraz bardziej samodzielną osobą.
·    Integracja sprzyja rozwojowi umiejętności społecznych.


Dla zdrowych rówieśników:

·    Wzrasta u dzieci poziom tolerancji, wrażliwości, otwartości, szacunku, troski, empatii, odpowiedzialności.
·    Rozwijane są od najmłodszych lat prawidłowe postawy wobec niepełnosprawnych osób.
·   Przedszkole stwarza możliwość indywidualnego podejścia do każdego dziecka (mało liczne grupy) oraz indywidualnego rozwijania zdolności.
·    Dzieci mogą korzystać w placówce z pomocy specjalistów.
·    Dzieci są bardziej uspołecznione.

            Wszystko to sprawia, że nasza placówka jest doskonałym wyborem oraz zadowoli nawet najbardziej wymagających rodziców i ich dzieci.